La teva escola de Música

La SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada el dissabte 20 de febrer, permet continuar amb la realització de sessions lectives musicals a escoles de música. Per aquest motiu, el professorat de l’EMG seguirà amb la realització de les respectives classes de música d’aquests darrers dies.

Si es produeix qualsevol canvi significatiu es durà a terme una nova comunicació.