La teva escola de Música

1- Què és l’ EMG?
L’Escola de Música del Gironès és una escola de música homologada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que imparteix els ensenyaments corresponents al nivell elemental de música. Les aules de l’escola es reparteixen en els municipis de la comarca del Gironès. Cada ajuntament és responsable de proporcionar els espais adequats per dur a terme l’activitat musical. Actualment l’EMG té aules a les poblacions següents: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Medinyà, Quart, Salt, Sant Jordi Desvalls, St. Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Taialà (Girona), Vilablareix i St. Gregori.
La seu central es troba al Consell Comarcal. L’EMG és un projecte pioner de model d’escola descentralitzada per aquest motiu els nostres professors són itinerants. L’objectiu és apropar l’ensenyament musical als ciutadans dels municipis petits. L’ escola compta amb 33 anys d’experiència.

2- Inici del curs:
Dilluns 13 de setembre del 2021. Les classes comencen presencials. En el cas que hi hagi alguna situació de nou confinament, l’EMG té previst poder fer les classes en format on line.

3- NOVETAT: NOVA WEB de l’EMG:
Enguany disposem d’una nova web més moderna i intuïtiva on la informació està més visible i més ben organitzada. En el WEB teniu accés directe a tots els nostres telèfons, whatsapp, xarxes socials i a l’EMG virtual. També podeu trobar un mapa que us redirigeix al google maps per poder trobar les adreces de totes les nostres aules.
Per estar informats de totes les nostres activitats i de tot allò relacionat amb el funcionament de l’escola podeu consultar-ho a: www.emg.cat. És important que es vagi consultant amb periodicitat.

4- Com contactar amb l’EMG?
Per a qualsevol consulta o dubte que es tingui o per informar de qualsevol canvi ( adreça, correu electrònic, domicili, telèfon etc.) podeu enviar un correu a : *emg@girones.cat o bé trucar als telèfons: Fix: 972 21 35 33 Mòbil (amb whatsapp): 655 13 93 21
*Atenció que a vegades es rep al correu brossa.

5- Sistemes de cursos i modalitats de l’ EMG:
Es pot consultar al WEB el tríptic informatiu del curs 2021/22.
Breu explicació:
Hi ha 3 modalitats d’estudis.

NIVELL ELEMENTAL:
Es fa LLM també es pot fer instrument (individual o col·lectiu) i Teatre musical (el teatre musical pels alumnes de 6 a 14 anys). També es pot fer només LLM o LLM i teatre musical. (Mirar el tríptic on s’especifica bé tot). Si l’alumne vol fer la prova d’accés a Grau Mig al Conservatori de Girona ho ha de comunicar a l’EMG quan passi a 3r curs. El professor valorarà si l’alumne té opcions per poder preparar-se i si pot fer l’examen a 4t o necessita més temps. Per preparar-se per la prova haurà de fer LLM i instrument.
Novetat: Des d’aquest curs els alumnes de 1r curs fins al 3r curs d’instrument, tindran l’ opció de fer 30′ o també 45′ minuts de classe setmanal. Al curs 4t han de fer 45′.

MÚSICA A MIDA:
Es pot fer LLM o instrument o les dues coses. L’ instrument es pot fer de manera individual o col·lectiu. Modalitat lliure sense haver de fer un programa concret i de complir uns objectius concrets.

AULA DE MÚSICA MODERNA:
Aquest projecte es va endegar fa un parell de cursos. S’ofereixen classes individuals d’instrument i també col·lectives (possibilitat de fer música en grup: combos). S’adreça a aquells alumnes amb inquietuds d’entrar en el món de la música moderna. Des d’aquest curs també hi ha l’opció de fer l’assignatura de: Llenguatge musical modern.

6- Sistemes d’ avaluacions i controls de l’EMG:
NIVELL ELEMENTAL: Durant el curs es fan dues avaluacions una al gener-febrer i l’altra al maig-juny:

 • Als alumnes des de petits músics fins a preparatori 2 se’ls fa un informe pedagògic avaluant el seu progrés.
 • Els alumnes des de primer fins a quart curs fan uns controls previs amb els quals es faran les valoracions dels diferents informes pedagògics. Tots els informes pedagògics s’envien per mail als pares. MÚSICA a MIDA: Els alumnes d’aquesta modalitat d’estudis no tindran ni controls ni informes pel fet de ser una formació més lliure.

7-Banc d’ instruments:
L’Escola disposa d’un banc d’instruments. Els instruments que hi ha en aquest banc estan a la disposició dels alumnes que comencen.
Per poder sol·licitar un instrument del banc cal omplir el formulari que hi ha penjat al WEB, signar-lo, escanejar-lo i enviar-lo en els correus detallats que es trobaran en el WEB. Per garantir l’instrumentar cal fer-ho al mes de juny, més tard es pot demanar si l ‘EMG en té disponibilitat.
Preus mensuals:
Primer any: 6’15 euros
Segon any : 9’25 euros
Tercer any: 12’35 euros
Tindrà prioritat d’aquest préstec els alumnes d’Iniciació i Preparatori 1. Si el banc disposa d’ estoc es podran deixar els instruments als alumnes de cursos superiors.
El banc NO disposa dels següents instruments:
Piano, guitarra, bateria, instruments de percussió, flauta de bec, teclats, guitarra elèctric, baix elèctric i acordió diatònic.

8- Models de sol·licitud per canvis:
Es trobaran penjats al WEB, el termini per tramitar-los és fins al juny, les sol·licituds fora de termini quedaran en llista d’ espera.( es mira de fer si es pot).
Important:
Els alumnes que no vulguin fer cap canvi i vulguin continuar la formació musical al curs següent, la matrícula és automàtica, no cal tornar a inscriure’s.

9- Tutories:
Per parlar amb un professor cal concertar cita prèvia. Intentar no venir a parlar entre els canvis de classes.

10- Calendari escolar:
En el web de l’EMG www.emg.cat es penjarà el calendari escolar del curs 2021/22.

11- Material:
Cada alumne haurà de portar una carpeta amb un estoig i el material especificat per cada professor. El professor de LLM o instrument ja informarà del material o llibre que cada alumne ha de portar un cop començades les classes. Aquest curs, en les aules que no estiguin als CEIPS, es podrà deixar el material a la classe. En el cas de les aules que estiguin als CEIPS dependrà de l’autorització que doni cada centre.

12- Horaris:
Llenguatge musical: Els horaris de llenguatge musical es pengen al WEB al mes de juliol i també es poden consultar trucant a l’ Escola de Música. A la reunió de pares de cada municipi es repassen els horaris de LLM i els alumnes que hi ha d’haver a cada grup.

Instrument:
Els horaris d’instrument es donen per telèfon, whatsapp o mail.

Teatre musical:
Aquesta activitat començarà la setmana del 27 de setembre. L’assignatura de Teatre musical té places limitades. Aquest curs i tenint en compte les mesures de prevenció s’ampliaran el nombre de grups i es distribuiran els alumnes en grups més reduïts per tal de poder fer l’activitat amb seguretat

Fornells: (la Sitja)
DILLUNS:
1r grup: 17’15h-18’00h
2n grup: 18’00h-18’45h
3r grup: 18’45h-19’30h
4t grup: 19’30h-20’15h

Celrà: (Sala d’Entitats)
DIJOUS:
1r grup: 17’15h-18’00h
2n grup: 18’00h-18’45h
 Salt: (Mas Masó)
DIVENDRES:
1r grup: 17’00h-17’45h
2n grup:: 17’45h-18’30h
3r grup: 18’30h-19’15h
4t grup. 19’15h-20’00h

 • El Teatre musical és una activitat optativa i a partir d’aquest curs amb un preu simbòlic de 5€ mensuals (pels alumnes de l’EMG). Els que no fan ni Llenguatge Musical ni Instrument a l’EMG també poden venir, en aquest cas, s’han de matricular a l’escola i pagar una quota mensual de 12’35€.
 • Pels alumnes de l’EMG: Hi poden venir tots els alumnes a partir de 6 anys.
 • De cares a aquest curs hi ha la previsió de fer el musical Charlie i la fàbrica de xocolata. Això pressuposa que a més de cantar, els alumnes també hauran de treballar altres elements propis del teatre musical que els poden enriquir molt a més de dotar-los de recursos expressius i creatius. Per aquesta tasca comptarem amb l’assessorament de la Coral Rossinyol i Alimara de Salt, que tenen molta experiència en musicals infantils i juvenils.

13- Formacions de l’EMG:
Per participar a les formacions cal inscriure’s.

LLOCS i HORARIS:

Jove Orquestra del Gironès (La Sitja de Fornells):
Secció infantil: de les 10’00h a les 11’00h
Secció juvenil: de les 11’00h a les 13’00h

Escola de Guitarra del Gironès (La Fàbrica de Celrà:
Secció infantil: de les 11’00h a les 12’00h
Secció juvenil: de les 12’00h a les 13’00h
Per més informació trucar o enviar mail a l’EMG o consultar el WEB.

14- Reducció de crèdits variables:
Els alumnes que facin ESO, que estiguin matriculats en Escoles de Música (reconegudes pel Departament d’ Ensenyament) i que facin un mínim de 3h. setmanals de música, se’ls farà una reducció en crèdits variables i matèries optatives. Si en fan 4h, a més a més, se’ls convalida l’assignatura de música de l’ Institut.
La documentació necessària es trobarà al WEB i s’ha de fer la sol·licitud al llarg del mes de setembre.

15- Bonificacions i altres:
Bonificacions a la matrícula:
100% Petits Músics, 66% Sensibilització I, 33% Sensibilització II.
50% famílies nombroses i famílies monoparentals, jubilats, pensionistes, persones discapacitades.
En el cas que es tracti de famílies nombrosos i hi hagi 3 fills matriculats:

El primer pagaria la matrícula íntegra, el segon tindria un 50% de descompte i el tercer tindria la matrícula gratuïta.

En el cas que un alumne faci LLM i 2 instruments pot tenir l’accés a les formacions (JOG, Escola de guitarres i Teatre musical) gratuït.
IMPORTANT: la matrícula es cobra a finals de juliol o principis d’agost.
Al web de l’EMG a la part de Documentació trobareu el document:
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE L’EMG.
Aquí trobareu tota la informació detallada i com es gestionen tot el tema dels rebuts.

16- Activitats de l’EMG:
Setmana Oberta, concerts, tallers, rodes d’instruments, concert de final de curs i altres. Aquestes activitats queden pendents segons l’evolució de la pandèmia. S’anirà informant al llarg del curs. El curs passat no es van poder fer els concerts d’aula presencials i es van fer uns concerts virtuals amb les actuacions dels alumnes d’instrument i dels alumnes més petits de LLM. Aquests enregistraments estan encara penjats al classroom de l’EMG per aquelles famílies que encara no han pogut visualitzar-ho. Us animem a veure-ho.

17- Drets d’imatge:
Aquest mes de setembre es farà arribar un missatge a tot l’alumnat (exceptuant els que s’han matriculat nous aquest curs a través del formulari web del curs 2021-2022) per autoritzar (si es vol) la cessió de la imatge de l’alumnat per a l’ús i difusió de les activitats de l’EMG.
Aquests darrers anys hi ha hagut un canvi normatiu. D’aquesta manera tots els alumnes de l’EMG, tant els alumnes matriculats abans del curs 2021-2022 com els que s’ha matriculat aquest curs, quedaran coberts amb el mateix referent legal.

MESURES COVID GENERALS

 • Els pares i acompanyants s’hauran d’esperar a fora del centre.
 • Per accedir a l’escola caldrà netejar-se les mans a l’entrar i al sortir del centre. Hi haurà gels hidroalcohòlics en cada aula de l’EMG.
 • Serà necessari l’ús de les mascaretes tant pel professorat com pels alumnes.
 • Els alumnes no podran assistir a les classes si presenten simptomatologia compatible amb la COVID-19 o si tenen una
  temperatura a partir de 37’5 graus.
 • Es ventilaran les aules amb freqüència i es netejarà els material compartit.
 • Hi haurà mampares pels alumnes que toquin instruments de vent o cant.
 • Es mantindran les distàncies de seguretat per les classes individuals i col·lectives.
 • Caldrà puntualitat en totes les classes.