La teva escola de Música

Bases reguladores del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball per a la contractació de professorat de música a l’Escola de Música del Gironès en règim laboral temporal amb durada determinada

Ja podeu consultar les bases reguladores del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball per a la contractació de professorat de música a l’Escola de Música del Gironès en règim laboral temporal amb durada determinada i formular les vostres sol·licituds a la convocatòria respectiva.

Finalització del termini de la convocatòria: 7/10/2021