La teva escola de Música

Llista provisional de les persones admeses i excloses al procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal per a l’elaboració d’una llista d’aspirants per a la contractació en règim laboral, de diverses categories de professorat de música per a l’Escola de Música del Gironès, als efectes de contractacions en règim laboral temporal amb durada determinada

Ja podeu consultar la llista provisional de les persones admeses i excloses al procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal per a l’elaboració d’una llista d’aspirants per a la contractació en règim laboral, de diverses categories de professorat de música per a l’Escola de Música del Gironès, als efectes de contractacions en règim laboral temporal amb durada determinada

Atès que el Consell Comarcal del Gironès està realitzant unes obres a la seu administrativa que impedeixen la normal realització de les proves selectives el dia 26 de novembre de 2021, es convoca els membres del tribunal i els aspirants admesos per al propvinent 26 de novembre de 2021, a les 9.30 h del matí a la Casa de Cultura Les Bernardes de Salt (C/ Major, 172 – Salt) per dur a terme les proves selectives.

Llista provisional de persones admeses i excloses