La teva escola de Música

Que cada nit, sigui la nit més bella
Que aquest any nou porti pau a tot el món
Que cada nen neixi sota una estrella
És un desig i el volem per tothom