La teva escola de Música

Puntuacions finals obtingudes al procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal per a l’elaboració d’una llista d’aspirants per a la contractació en règim laboral, de diverses categories de professorat de música per a l’Escola de Música del Gironès, als efectes de contractacions en règim laboral temporal amb durada determinada

Consulteu les puntuacions finals obtingudes al procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de personal per a l’elaboració d’una llista d’aspirants per a la contractació en règim laboral, de diverses categories de professorat de música per a l’Escola de Música del Gironès, als efectes de contractacions en règim laboral temporal amb durada determinada realitzat el 26 de novembre de 2021.

Llista amb les puntuacions finals