La teva escola de Música

A partir del dia 9 i fins al 29 de maig totes les persones interessades en aprendre música a l’Escola de Música del Gironès podeu matricular-vos mitjançant aquest enllaç. La inscripció es fa exclusivament per via telemàtica. Qualsevol persona que vulgui matricular-se a l’EMG, que no sigui alumne/a del curs actual, solament podrà fer-ho mitjançant el procediment telemàtic. La persona interessada haurà de clicar a l’enllaç del procediment de matriculació que estarà actiu a partir del 9 de maig.

L’alumnat del curs anterior no cal que formalitzi la inscripció perquè queda automàticament matriculat si no comuniquen a l’EMG la voluntat de no continuar.

Aquest proper curs començarà el 12 de setembre de 2022 i acabarà el 22 de juny de 2023.

Vine a fer música amb nosaltres!


Inscripció al Curs 2022-2023

Obert el període d’inscripció del Curs 2022-23

Arrenca el període de matriculació a l’EMG, comprès del dia 9 i fins al 29 de maig. La inscripció es fa únicament per via telemàtica. Qualsevol persona que vulgui matricular-se a l’EMG, que no sigui alumne/a del curs actual, solament podrà fer-ho mitjançant el procediment telemàtic. Les persones que es vulguin matricular i no disposin de connexió a Internet poden acudir als ajuntaments amb aula per formular la inscripció.

Noves propostes perquè ens acompanyeu aquest proper curs que començarà el 12 de setembre de 2022 i acabarà el 22 de juny de 2023.

EMG / Informació Curs 2022-2023

Condicions Generals:

  • Esteu accedint al formulari de matriculació en línia de l’EMG.
  • Si teniu coneixements musicals, impartits per una escola de música o un conservatori, i desconeixeu quin és el vostre nivell, abans d’omplir el formulari de matriculació contacteu amb l’equip pedagògic del centre mitjançant un correu electrònic adreçat a edemg@girones.cat o truqueu al 972 213 533.
  • Les dades acadèmiques inscrites seran validades pel professorat de l’EMG. En posterioritat rebreu una confirmació electrònica de la matriculació.
  • Caldrà informar de qualsevol canvi en les vostres dades personals o econòmiques als serveis administratius de l’EMG amb la major promptitud possible.

  • El responsable del tractament de les dades és l’Escola de Música del Gironès (Consell Comarcal del Gironès).
  • Les dades seran tractades amb finalitats docents i d’organització dels serveis.
  • Les dades es tractaran amb el vostre consentiment per donar compliment a les obligacions pròpies de l’Escola.
  • No es comunicaran a altres persones.
  • En qualsevol moment podrà accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol•licitar la limitació del tractament o oposar-s’hi.
  • Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web.