La teva escola de Música

1- Què és l’ EMG?

L’Escola de Música del Gironès és una escola de música homologada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que imparteix els ensenyaments corresponents al nivell elemental de música.

Les aules de l’escola es reparteixen en els municipis de la comarca del Gironès. Cada ajuntament és responsable de proporcionar els espais adequats per dur a terme l’activitat musical. Actualment l’EMG té aules a les poblacions següents: Aiguaviva, Bescanó, Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Fornells de la Selva, Medinyà, Quart, Salt, Sant Jordi Desvalls, St. Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Taialà (Girona), Vilablareix i St. Gregori.

La seu central es troba al Consell Comarcal. L’EMG és un projecte pioner de model d’escola descentralitzada per aquest motiu els nostres professors són itinerants. L’objectiu és apropar l’ensenyament musical als ciutadans dels municipis petits. L’ escola compta amb 34 anys d’experiència.

2- Inici del curs: Dilluns 12 de setembre del 2022.

L’EMG, com a Centre Educatiu d’Ensenyaments Artístics reconegut pel Departament d’Ensenyament, té fins al 19 de setembre com a límit per iniciar la seva activitat. L’EMG al ser escola descentralitzada i, tenint en compte la complexitat que suposa a nivell organitzatiu, ha decidit començar les classes com els darrers cursos, el 12 de setembre.

3- Com contactar amb l’EMG?

Per a qualsevol consulta o dubte que es tingui o per informar de qualsevol canvi (adreça, correu electrònic, domicili, telèfon etc.) podeu enviar un correu a : *emg@girones.cat o bé trucar als telèfons:
Fix: 972 21 35 33
Mòbil (amb whatsapp): 655 13 93 21
*Atenció que a vegades es rep al correu brossa.

4- WEB de l’EMG:

Des del curs passat l’EMG disposa d’una nova web més moderna i intuïtiva on la informació està més visible i més ben organitzada. En el WEB teniu accés directe a tots els nostres telèfons, whatsapp, xarxes socials i a l’EMG virtual. També podeu trobar un mapa que us redirigeix al google maps per poder trobar les adreces de totes les nostres aules.

Per estar informats de totes les nostres activitats i de tot allò relacionat amb el funcionament de l’escola podeu consultar-ho a: www.emg.cat. És important que es vagi consultant amb periodicitat.

5- Sistemes de cursos i modalitats de l’ EMG:

Es pot consultar al WEB el tríptic informatiu del curs 2022/23.
Breu explicació:
Hi ha 3 modalitats d’estudis.

NIVELL ELEMENTAL:
Es fa LLM (classes col·lectives) també es pot fer instrument (individual o col·lectiu) i Teatre musical (el teatre musical pels alumnes de 6 a 14 anys).
També es pot fer només LLM o LLM i teatre musical. (Mirar el tríptic on s’especifica bé tot i fer els aclariments necessaris)
Si l’alumne vol fer la prova d’accés a Grau Mig al Conservatori de Girona ho ha de comunicar a l’EMG quan passi a 3r curs. El professor valorarà si l’alumne té opcions per poder preparar-se i si pot fer l’examen a 4t o necessita més temps. Per preparar-se per la prova haurà de fer LLM i instrument.

MÚSICA A MIDA:
Es pot fer LLM (classes col·lectives) o instrument o les dues coses. L’instrument es pot fer de manera individual o col·lectiu.
Modalitat lliure sense haver de fer un programa concret i de complir uns objectius concrets.
NOVETAT: A partir d’aquest curs s’adreça també als alumnes a partir de 6 anys.

AULA DE MÚSICA MODERNA:
S’ofereixen classes individuals d’instrument i també col·lectives (possibilitat de fer música en grup: combos).
S’adreça a aquells alumnes amb inquietuds d’entrar en el món de la música moderna.
Des del curs passat també hi ha l’opció de fer l’assignatura de:
Llenguatge musical modern (classes col·lectives).

6- Sistemes d’ avaluacions i controls de l’EMG:

NIVELL ELEMENTAL: Durant el curs es fan dues avaluacions una al generfebrer i l’altra al maig-juny:

Als alumnes des de petits músics fins a preparatori 2 se’ls fa un informe pedagògic avaluant el seu progrés.

Els alumnes des de primer fins a quart curs fan uns controls previs amb els quals es faran les valoracions dels diferents informes pedagògics.

Tots els informes pedagògics s’envien per mail als pares.

MÚSICA a MIDA i AULA DE MÚSICA MODERNA: Els alumnes d’aquestes dues modalitats d’estudis, no tindran ni controls ni informes pel fet de ser formacions més lliures.

7-Banc d’ instruments :

L’Escola disposa d’un banc d’instruments. Els instruments que hi ha en aquest banc estan a la disposició dels alumnes que comencen.

Per poder sol·licitar un instrument del banc cal omplir el formulari que hi ha penjat al WEB, signar-lo, escanejar-lo i enviar-lo en els correus detallats que es trobaran en el WEB. Per garantir l’instrumentar cal fer-ho al mes de juny, més tard es pot demanar si l ‘EMG en té disponibilitat.

Preus mensuals:
Primer any: 6’40 euros
Segon any : 9’70 euros
Tercer any: 12’90 euros

Tindrà prioritat d’aquest préstec els alumnes d’Iniciació i Preparatori 1. Si el banc disposa d’ estoc es podran deixar els instruments als alumnes de cursos superiors.

El banc NO disposa dels següents instruments:
Piano, guitarra, bateria, instruments de percussió, flauta de bec, teclats, guitarra elèctric, baix elèctric i acordió diatònic.

8- Models de sol·licitud per canvis:

Es trobaran penjats al WEB, el termini per tramitar-los és fins al juny, les sol·licituds fora de termini quedaran en llista d’ espera.( es mira de fer si es pot).

Important:
Els alumnes antics que no vulguin fer cap canvi i vulguin continuar la formació musical al curs següent, la matrícula és automàtica, no cal tornar a inscriure’s.

9- Tutories:

Per parlar amb un professor cal concertar cita prèvia. Intentar no venir a parlar entre els canvis de classes.

10- Calendari escolar

En el web de l’EMG www.emg.cat es penjarà el calendari escolar del curs 2022/23.
Pel que fa als dies festius i de lliure disposició, l’EMG segueix el calendari escolar dels diferents centres de primària dels municipis on té aula.

Enguany, tal com ha anunciat el Departament d’Ensenyament, els centres disposaran d’un quart dia de lliure disposició pel fet d’haver començat la setmana del 5 de setembre. L’EMG NO agafarà aquest quart dia ja que la nostra activitat docent comença com sempre, el 12 de setembre.

11- Material:

Cada alumne haurà de portar una carpeta amb un estoig i el material especificat per cada professor.
El professor de LLM o instrument ja informarà del material o llibre que cada alumne ha de portar un cop començades les classes.

12- Horaris:

Llenguatge musical:
Els horaris de llenguatge musical es pengen al WEB al mes de juliol i també es poden consultar trucant a l’ Escola de Música.
A la reunió de pares de cada municipi es repassen els horaris de LLM i els alumnes que hi ha d’haver a cada grup.

Instrument:
Els horaris d’instrument es donen per telèfon, whatsapp o mail.

Teatre musical:
Aquesta activitat també començarà la setmana del 12 de setembre.

*Horaris:
Fornells: (la Sitja)
DILLUNS:
17’30h-20’30h
Celrà: (Sala d’Entitats)
DIJOUS:
17’30h-19’30h
Salt: (Mas Masó)
DIVENDRES:
17’00h-21’00h

*L’assignatura de Teatre musical té places limitades. Aquest curs i tal com s’ha fet els darrers anys es distribuiran els alumnes de cada seu en diferents grups reduïts per tal de poder treballar adequadament. Les professores de cada seu ja informaran dels horaris específics als quals hauran d’anar els diferents alumnes.

El Teatre musical és una activitat optativa i amb un preu simbòlic de 8€ mensuals (pels alumnes de l’EMG). Els que no fan ni Llenguatge Musical ni Instrument a l’EMG també poden venir, en aquest cas, s’han de matricular a l’escola i pagar una quota mensual de 21’50h.

Pels alumnes de l’EMG: Hi poden venir tots els alumnes a partir de 6 anys.

De cares a aquest curs hi ha la previsió de fer el musical Mary Poppins. Enguany el Teatre musical comptarà en el seu equip de professors amb la professora de cant de l’EMG, Vera Krasnoperova, per tal de treballar més acuradament la tècnica vocal i el repertori de cançons.

El teatre musical és una activitat molt completa que a part de cantar, els alumnes també hauran de treballar altres elements propis del teatre musical que els poden enriquir molt a més de dotar-los de recursos expressius i creatius. Per aquesta tasca comptarem amb l’assessorament de la Coral Rossinyol i Alimara de Salt, que tenen molta experiència en musicals infantils i juvenils.

13- Formacions de l’EMG:

Per participar a les formacions cal inscriure’s.
LLOCS i HORARIS:

Jove Orquestra del Gironès (La Sitja de Fornells):

Secció infantil: de les 10’00h a les 11’00h
Secció juvenil: de les 11’00h a les 13’00h

Escola de Guitarra del Gironès (La Fàbrica de Celrà):
Secció infantil: de les 11’00h a les 12’00h
Secció juvenil: de les 12’00h a les 13’00h
Per més informació trucar o enviar mail a l’EMG o consultar el WEB.

14- Reducció de crèdits variables:

Els alumnes que facin ESO, que estiguin matriculats en Escoles de Música (reconegudes pel Departament d’ Ensenyament) i que facin un mínim de 3h. setmanals de música, se’ls farà una reducció en crèdits variables i matèries optatives. Si en fan 4h, a més a més, se’ls convalida l’assignatura de música de l’ Institut.

La documentació necessària es trobarà al WEB i s’ha de fer la sol·licitud al llarg del mes de setembre.

15- Bonificacions i altres:

Bonificacions a la matrícula:
100% Petits Músics, 66% Sensibilització I, 33% Sensibilització II.
50% famílies nombroses i famílies monoparentals, jubilats, pensionistes, persones discapacitades.
En el cas que es tracti de famílies nombrosos i hi hagi 3 fills matriculats:

El primer pagaria la matrícula íntegra, el segon tindria un 50% de descompte i el tercer tindria la matrícula gratuïta.

En el cas que un alumne faci LLM i 2 instruments pot tenir l’accés a les formacions (JOG, Escola de guitarres i Teatre musical) gratuït.

IMPORTANT: la matrícula es cobra a finals de juliol o principis d’agost.
Al web de l’EMG a la part de Documentació trobareu el document:
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS DE L’EMG.
Aquí trobareu tota la informació detallada i com es gestionen tot el tema dels rebuts.

16- Activitats de l’EMG:

Concerts, tallers, rodes d’instruments i altres. Aquest curs i tenint en compte que pràcticament hi ha una situació normalitzada pel que fa al tema pandèmia, l’EMG farà una programació d’activitats diverses que s’anirà informant al llarg del curs.