La teva escola de Música

Administració

Documentació per a comunicar-vos amb l’EMG

Si necessiteu comunicar qualsevol canvi en les vostres dades personals, podeu fer-ho a emg@girones.cat.

Els canvis en les dades de matriculació (canvi d’instrument, canvi d’aula, sol·licitud d’un segon instrument, sol·licitud de baixa…), s’hauran de fer exclusivament mitjançant els documents corresponents que trobareu en aquesta pàgina i fer-nos arribar el formulari omplert a edsuport@girones.cat.

No són vàlids els canvis per correu electrònic, telèfon o peticions al professorat, així com tampoc la demanda d’horari.

Instruments

Préstec d’instruments:
Sol·licitud de préstec d’instrument

Lliurament d’instrument:
Lliurament d’instrument

Formacions

Aquests formularis d’inscripció són per descarregar-los i omplir-los una vegada s’han superat les proves d’admissió convocades cada curs. Si no s’ha superat la prova d’admissió, els formularis no tenen validesa.

Inscripció a l’Escola de Guitarres
Inscripció a la Jove Orquestra del Gironès – JOG

Preus públics

Ordenances reguladores dels preus públics de l’Escola de Música del Gironès.

Preus públics de l’EMG

Pla d’obertura de l’Escola de Música del Gironès

Consulta el Pla d’actuació a les aules de l’Escola de Música del Gironès (COVID-19)
Febrer 2021 (v.4)