La teva escola de Música

Inscripcions

Inscripció al Curs 2021-2022

Arrenca el període de matriculació a l’EMG, comprès del dia 10 i fins al 30 de maig. La inscripció es fa únicament per via telemàtica. Qualsevol persona que vulgui matricular-se a l’EMG, que no sigui alumne/a del curs actual, solament podrà fer-ho mitjançant el procediment telemàtic. Les persones que es vulguin matricular i no disposin de connexió a Internet poden acudir als ajuntaments amb aula per formular la inscripció.

Noves propostes perquè ens acompanyeu aquest curs vinent que començarà el 12 de setembre de 2021 i acabarà el 22 de juny de 2022.

Condicions Generals

Esteu accedint al formulari de matriculació en línia de l’EMG.

Si teniu coneixements musicals, impartits per una escola de música o un conservatori, i desconeixeu quin és el vostre nivell, abans d’omplir el formulari de matriculació contacteu amb l’equip pedagògic del centre mitjançant un correu electrònic adreçat a edemg@girones.cat o truqueu al 972 213 533.

Les dades acadèmiques inscrites seran validades pel professorat de l’EMG. Amb posterioritat rebreu una confirmació electrònica de la matriculació. Caldrà informar de qualsevol canvi en les vostres dades personals o econòmiques als serveis administratius de l’EMG amb la major promptitud possible.

El responsable del tractament de les dades és l’Escola de Música del Gironès (Consell Comarcal del Gironès).
Les dades seran tractades amb finalitats docents i d’organització dels serveis.
Les dades es tractaran amb el vostre consentiment per donar compliment a les obligacions pròpies de l’Escola.
No es comunicaran a altres persones.
En qualsevol moment podrà accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar la limitació del tractament o oposar-s’hi.   
Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades a la nostra pàgina web